Pravno obvestilo

Vse objavljene vsebine so last podjetja A KOZMETIKA, Andreja Korošec s.p., Ulica Ivana Pengova 20, 1230 Domžale in so predmet varstva avtorskih in drugih podobnih pravic ter vseh oblik intelektualne lastnine. Uporabnikom so na voljo le za njihovo uporabo, vendar ne z namenom uporabe v komercialne ali kakšne druge pridobitne namene. Pri njihovi uporabi je treba navesti spletno stran: www.a-kozmetika.si

Podjetje A KOZMETIKA, Andreja Korošec s.p., ni odgovorno za občasno nedelovanje spletne strani, morebitne netočnosti ali nepopolnost informacij in tudi ne za morebitno iz tega nastalo škodo.

Podjetje A KOZMETIKA, Andreja Korošec s.p., lahko pravno obvestilo kadarkoli spremeni. Za uporabnike je vedno zavezujoče v trenutno objavljeni obliki.